Vanhoi Pyssyjoven kuvvii

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag ja Kainun institutti – Kvensk institutt järjestethään  kuvatapattuman Pyssyjovessa  28. januaarikuuta 2012 klo 13.
Tapattuman alussa näytethään vanhoi kuvvii Pyssyjovesta. Kuvat oon nouđettu museon arkiivista, ja Arvid Petterson muistelee kuvista.
Mitä sie muistat vanhaasta Pyssyjovesta? Tule jakamhaan ommii muistoi vanhaasta Pyssyjovesta toisten kans. Kaiken uuđen tieđon kuvista kovothaan Porsangin Musehoon.
Kaffii ja kakkoi myyhđään. Ruijan kväänit – Pyssyjokilaiset myyhđään lottii. Tapattumhaan pääsee ilman.
Enämen tiettoo antaa museon konservaattori Riinakaisa Laitila, tel. 950 13 125riinakaisa@rdm.no tahi Hilde Skanke, tel. 46 54 88 70hilde.skanke@kvenskinstitutt.no.
Enämen tiettoo programista löyđät täältä: www.rdm.no eller www.kvenskinstitutt.no