Velkommen til åpning av utstillingene «Murman – håpets kyst» og «Spor av levd liv» fredag 19. september kl. 18.00

I forbindelse Kulturminnedagene 2014 I Porsanger åpnes det to utstillinger på Kainun institutti – Kvensk institutt i Børselv. Vandreutstillingen “Murman – håpets kyst” forteller om kolonisering av Kolakysten i 1860-1940 og fotoutstillingen ”Spor av levd liv” om kvensk, norsk, sjø- og skoltsamisk kulturhistorie. Utstillingene er åpne 19. september – 3. oktober 2014 kl. 9-15.

bilde15Harbour

Foto: Varanger museum

Murman – håpets kyst

Kolanordmennene er et utstillings- og dokumentasjonsprosjekt om de norske kolonister på Kola i Russland fra 1860 og utover 1900-tallet.

Utstillingen viser forholdet mellom Nord-Norge og Nord-Russland som var svært nært helt frem til begynnelsen av 1900-tallet. Vi bodde i de samme områdene, og både russere og nordmenn opplevde de samme tragiske følgene av storpolitikkens prioriteringer på hele 1900-tallet.

Vi ønsker å være med på å gi vårt bidrag til å knytte sammen noen av de båndene som ble brutt mellom nasjonene og folket i nord som startet ved århundreskiftet og varte helt frem til vår tid.

Utstillings- og dokumentasjonsprosjektet er en vandreutstilling som er blitt vist på museer i Norge, Finland og Russland. Prosjektet er støttet av Barentssekretariatet og Norsk kulturråd og er et samarbeid mellom institusjoner i Murmansk, Arkhangelsk, Rovaniemi, Helsinki, Universitetet i Tromsø og Varanger museum. Prosjektet er en del av avtalen mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune.

Utstillingen består også av en nettside: www.coast-of-hope.no

Spor av levd liv – kulturhistorie som forsvinner rett foran våre øyne

De eldste bildene av fotografen Alf Hansen (1950) på utstillingen er tatt på begynnesen av 1970-tallet og de nyeste i 2012.

”Utstillingen viser glimt av nære kulturminner som står i fare for å forsvinne. Enkelte av disse motivene ER allerede borte, mens andre forfaller. Noen har heldigvis fått varig vern.”

Bildene viser Kalottens mangfoldhet gjennom kvenenes, nordmennenes, sjø- og skoltsamenes liv.

”Ved printingen av bilden har fotografen lagt vekt på å forsterke det visuelle inntrykk av alderens patina i motivene”, skriver fotografen.