Velkommen til boklansering 27. januar på Porsanger biblioteket

På Porsanger bibliotek blir det lansering av den samiske og kvenske oversettelsen av Kaisa Maliniemis bok «Arkivdokumentene forteller. To kommuner – to typer minoritetspolitikk». Boka er spesiell siden den viser trespåklighet i det offentlige i Kistrand (Porsanger kommune) for over hundre år siden. De samiske og kvenske dokumentene som ble funnet i forbindelse med bokprosjektet, er blitt tatt inn i liste over Norges dokumentarv beskyttet av UNESCO.

arkiivi_nett

FOTO: ARKIIVIDOKUMENTIT MUISTELHAAN. KAKSI KOMUUNII – KAHÐENLAISTA MINORITEETTIPOLITIIKKAA.

Terje Aronsen står bak den kvenske og Nancy Porsanger Anti den samiske oversettelsen. Aronsens kvenskspråklige oversettelse er et pionerarbeid.

På lanseringa blir det foredrag og forfriskninger.

Sted: Porsanger bibliotek
Dato: 27. januar 2014
Tid: 13.00

Rapporten kan lastes ned på web-adresse: http://kulturradet.no/vis-publikasjon/-/asset_publisher/N4dG/content/arkivdokumentene-forteller eller leses her: http://issuu.com/norsk_kulturrad/docs/arkivdokumentene-forteller

Tervettulemaa! Bures boahtin! Velkommen!