Vellykket Memory boxes-møte i Reggio di Calabria i Italia

Kvensk institutt deltok på det tredje «Memory boxes»-møtet i Reggio di Calabria i Italia 8.-12. mai 2013. Kvensk institutt presenterte arbeidet som er blitt gjort etter møtet i januar i Litauen. Arbeidet som instituttet har gjort vekket oppsikt blant de andre deltagere. Spesielt kurs og workshop der man lærte å lage digitale fortellinger ble mottatt med begeistring. Vårt arbeid blir brukt som en modell for hele Memory boxes-prosjektet.

Digitale fortellinger er en relativ ny term (se artikkelen på Wikipedia) som gir alle mulighet til å fortelle sine historier i en digital form, samtidig som man kan bruke dem som verktøy i andre sammenhenger som for eksempel i undervisning.

I tillegg viste representanter fra instituttet et filmopptak fra Børselv der fem personer over 65 år ble intervjuet og filmet av Karin Larsen og Wigdis Farstad.  Et intervju er på norsk og fire på kvensk.

Digitale fortellinger og intervjuer som Kvensk institutt har laget i forbindelse med Memory boxes-prosjektet finner man på prosjektets offisielt internettside: http://memoryboxes.altervista.org

For mer informasjon

Kaisa Maliniemi
prosjektleder
E-post: Kaisa.Maliniemi(a)kvenskinstitutt.no
Tel. +47 46 54 89 28

carlo

Carlo Smaldone åpner det tredje møtet i Italia.

rinki

En intensiv diskursjon mellom deltagere om hvordan resultater av lokalt arbeid bør formidles.

sohva

Deltagere fra Tyskland, Litauen, Italia og Norge har funnet den gode sofaen i festsalen av Fylkesbygget i Reggio di Calabria.

karin

Karin Larsen viser fram avisartikkelen som forteller om møtet i Reggio di Calabria. Finland og Norge blir spesielt nevnt i artikkelen.

Foto: Kaisa Maliniemi og Karin Larsen.

EU_flag_LLP_EN-01 (2)shapeimage_1