Vi har mistet en venn – minneord over Alf Nilsen-Børsskog

Kjære Alf

Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Den kvenske kulturen har mistet en talsmann og en forfatter, bygda Børselv har mistet en «bestefar», og vi har mistet en venn.

Mange ønsket seg diktsamlinger og historier på kvensk, på sitt hjertespråk. Hjemlige historier, vakre dikt, enkle hverdagsfortellinger. For å lese, oppleve, berike, føle, leve. Hva gjorde du, Alf? Du skrev dem selv.

Du ventet ikke på noen. Du satt deg ned og skrev. Hjemme i din egen stue. Og det var også der du døde. Du vil alltid ha en plass i hjertet mitt og jeg vil minnes deg med godhet som en fredens, historiens og språkets mann.

Det er vel få som har laget et så stort fottrykk i den kvenske historien som du, Alf. Ditt navn, din kunnskap, dine romaner og diktsamlinger vil leve videre. Men vi skulle gjerne hatt litt mer tid med deg. Og det er det jeg tenker, når jeg tenker på deg. Du har fått heder og oppmerksomhet som den enestående kulturpersonligheten du er. Men ga vi deg noen gang oppmerksomhet og heder for den fantastiske personen du var. For Alf, det var du: vennlig, humoristisk, kunnskapsrik, smilende. Og jeg skulle gjerne ha sagt det til deg, ansikt til ansikt.

Hvil i fred, Alf. Jospa sie nyt pääsit vesikaarten lähteitten tykö.

Med vennlig hilsen

Irene Persen
styreleder
Kvensk institutt

Alf Nilsen-Børsskog:Layout 1

ALF NILSEN-BØRSSKOG 1928-2014. FOTO: KJELL IVAR OLSEN / IÐUT FORLAG.