Vi søker språk- og kulturmedarbeider i 100% stilling for 01.01.-31.12.2015

Vi søker en utadvendt og kreativ person for å jobbe med kulturtiltak for å fremme det kvenske språket. Instituttet ønsker å videreutvikle kulturkonsept som vektlegger barn- og ungdom i et Nordkalottperspektiv. Dersom du trives med å jobbe med barn og ungdom samt ønsker å skape kulturelle prosjekt hvor språk står i fokus, så er du muligens nettopp den vil leter etter. Vi er meget fleksible på hvilken bakgrunn aktuelle søkere kan ha. Positivitet og fleksibilitet er viktige kvalifikasjoner for stillingen.

Arbeidsoppgaver:

  • initiere kulturelle prosjekt, gjerne i samarbeid med andre institusjoner
  • videreutvikle igangsatte ungdomskulturelle prosjekt (se www.kvenskinstitutt.no)
  • planlegging og administrering av prosjekt
  • tekstproduksjon, til både nettbaserte forum samt til undervisningssammenheng
  • arrangementsutvikling (publikumsseminar, konserter, workshops, utstillinger m.m.)
  • andre typer oppgaver kan også være aktuelle

Kvalifikasjoner:

  • relevant høgskole- eller universitetsutdanning
  • erfaring fra kulturarbeid (teater, musikk, film m.m.)
  • språkkunnskaper i kvensk, finsk eller meänkieli
  • fleksibilitet knyttet til tverrfaglige oppgaver

Vi kan tilby en stilling på et nasjonalt institutt med spennende oppgaver og utadrettet virksomhet, en arbeidsplass i nye og moderne lokaler i naturskjønne omgivelser og et godt arbeidsmiljø. Stillingen lønnes etter statens regulativ.

Søknadsfrist: 14.11.2014

Forespørsler om stillingen rettes til instituttleder Hilde Skanke tlf. 46 54 88 70. Søknader med attester og referanser sendes til Kainun institutti – Kvensk institutt, 9716 Børselv eller e-post: hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no. Se også: www.kvenskinstitutt.no

Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur med formål om å bevare og å utvikle kvensk språk og kultur samt formidle kunnskaper og informasjon om kvensk i samfunnet. Senteret er lokalisert i Børselv, Porsanger. Senteret har vært i full drift siden januar 2007.
Kvensk ble anerkjent som eget språk i april 2005, og kvenene har siden 1998 hatt status som nasjonal minoritet. Prioriterte oppgaver er informasjonsarbeid, språkutvikling, drift av språkorgan og medvirkning til oppstart av kvenske språk- og kulturtiltak, spesielt for barn og ungdom. Arbeidet omfatter det kvenske bosettingsområdet i Troms og Finnmark. Instituttet drives med grunnbevilgning fra Kulturdepartementet og prosjektinntekter.