Viimen fasta tarjous kainun kielessä ja kulttuurissa!

Syksylä 2012 alethaan uuđet kainun kielen ja kulttuurin opinot Tromssan universiteetissa, ja näistä tullee nyt fasta tarjous!

Meininkinä oon ette ensistä annethaan 10 opintopoengii pohjaopetusta kainun kielessä, sitte jatkethaan yhđenvuotisilla kielen ja kulttuurin opinoila. Fristi ilmoittaat ittensä oon 1. juunikuuta.
Syksyn pohjaopetuksheen saatethaan ilmoittaat ittensä kaikki, joila oon opiskelukompetenssi. Siihen saattaa alkkaat ilman tietämättä mithään kainun kielestä. Opetus oon osittain nettiopetusta, osittain kokkoonumma Tromsshaan opiskelemhaan yhđessä. Kokkoontumissii oon syksylä kolme. Ensimäinen oon aukustikuussa ja viikon pitukainen, sitte oon yksi kahđen päivän kokkoontuminen oktooperikuussa ja yksi novemperikuussa.

Kevväilä 2013 alkkaa sitte se yhđenvuotinen opinto. Se oon kokopäiväinen opinto, kevväilä 30 opintopoengii ja syksylä 30 opintopoengii, yhtheensä 60 opintopoengii, mistä 40 oon kainun kieltä ja 20 kainun kulttuurii. Mutta niitä saattaa ottaat kans yksittäisainheena eli enkkeliainheena. Eli se joka tahtoo tyhä oppiit kainun kieltä, saattaa valita tyhä kielen kurssei, enämen eli vähemän, se joka oon kiinostunnu tyhä kulttuurista, saattaa sitte ottaat tyhä kulttuurin kurssei.
Omituinen kainun kielen opinto oon siinä, ette siinä saattaa studentti itte määrätä, minkälaista kainun kielen varianttii hän halluu oppiit. Eli halluuko hän oppiit Varengin varianttii eli Porsangin-Raisin varianttii eli semmoista varianttii, mikä oon liki meänkieltä Ruottissa.

Jos studenttiita tullee paljon – niin ko met uskoma ja toivoma – ja näjemä ette kainun kieli ja kulttuuri kiinostaa, se sitte yhđenvuotisen opinon saatethaan jatkaat niin, ette siitä tullee kainun kielen ja kulttuurin bachelor. Sitä ei kuitenkhaan ole vielä päätetty.

Jos sie olet kiinostunnu oppimhaan kainun kieltä, se ilmoita ittesti juunikuun 1. päivhään. Enämen tiettoo saat adressista http://uit.no/for-studiesokere/vis-emne?p_document_id=294225.

Eira Söderholm