Vil du lære kvensk til høsten på Universitetet i Tromsø? Nå har du en unik mulighet. Dette kan du ikke gå glipp av! Husk søknadsfrist den 1. juni!

Språkmester – lærling –modell for stimulering av kvensk språklæring

En stor utfordring ved studier i minoritetsspråk slik som kvensk er å kunne utvikle kommunikative ferdigheter hos studentene. I andre minoritetsspråklige miljøer har man organisert en spesiell modell for muntlig språklæring som kalles Mester – lærling -språklæringsprogram (Master – Apprentice Language Learning Program), og som går ut på å finne språkmestere som kan fungere som språkguider eller språkmentorer for språkstudentene. Mesteren snakker som regel målspråket som sitt morsmål. I møter mellom mesteren og språkstudenten bruker de målspråket i uformelle samtaler. Denne modellen ble først tatt i bruk i California, der den ble brukt i revitalisering av indianerspråk, men modellen er også brukt i revitalisering av enaresamisk med gode resultater. Modellen er også brukt i Sverige i revitalisering av sørsamisk.

Vi planlegger å prøve ut denne modellen i kvenskstudiet under studieåret 2015 – 2016.

Fortsatt fins det eldre mennesker som snakker kvensk som sitt morsmål, men tiden holder på å renne ut for at de skal kunne formidle språket videre. Siden muntlig bruk av språket er sentralt  i Mester – lærling -modellen, er modellen spesielt nyttig for studenter i kvensk som ikke har kunnskaper i språket før studiene. I tillegg kan alle studentene få et dypere innblikk i kvensk kultur ved at vi tar  modellen i bruk. Ved å bruke modellen imøtekommer vi behov fra det kvenske samfunnet for å uteksaminere studenter med høyere kompetanse i muntlig kvensk. Modellen vil også motivere og stimulere kvenskspråklige i det kvenske samfunnet til å i større grad bruke sitt språk når de involveres som språkmestere.

www.uit.no/hsl/sprak