Yksi sana kväänii päivässä

Facebook-laiđan «Dagens kvenske ord» avula haluthaan nostaat esile kväänin kieltä ja innostaat ihmissii oppimhaan kieltä. Tämä oon yhtheistyö Haltiin Kväänikulttuurisentterin, Kainun institutin, Ruijan Kveeniliiton ja Omasvuonon kielikeskuksen välilä. Tällä laiđala saatat oppiit yhđen kvääninkielisen sanan päivässä. Tule sieki myötä!

https://www.facebook.com/pages/Dagens-kvenske-ord/155880834583038