Les om prosjekter, seminarer og utstillinger på Kvensk institutt

Kvensk institutt har som oppgave å drive opplysningsarbeid om kvensk språk og kultur. En del av denne oppgaven er å gi rom for kulturelle innslag innenfor instituttets vegger. Her kan du lese mer om  prosjekter som er blitt gjennomført på instituttet.

Musikkprosjekt Uuet laulut

Teaterprosjektet “Hvem er jeg?”

Språkreir            Språkreir i barnehager

Fotoutstillingen Steinfolket

Almar Paulsen

Almar Paulsens fotoutstilling på Kvensk institutt

Alf Nilsen-Børsskog

Porsanger kommunes Kulturpris 2010 til Alf Nilsen-Børsskog

Rigmor Aasrud            Minister Rigmor Aasrud besøkte Kvensk institutt

Ehivaija            Ehivaija og afrikanske rytmer

Paulaharju-seminar        Paulaharju-seminar

Børsskog-seminar        Børsskog-seminar

Sonja Siltala                Sonja Siltala: Kveenit