Virksomhet

Kainun institutti – Kvensk institutt ble stiftet i 2005. Instituttet ble offisielt åpnet 14. juni 2007 og har vært i full drift siden. Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Instituttet drives med en grunnstøtte fra Kirke- og kulturdepartementet. Instituttets nasjonale oppgaver er å etablere og drifte et kvensk språkråd samt å drive opplysningsarbeide om språk og kultur.

I styret for Kainun institutti – Kvensk institutt sitter representanter fra følgende institusjoner: Porsanger kommune, Norske Kveners Forbund, lokallagene til NKF i Børselv og Lakselv, Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø.

Instituttets formål er å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur og fremme bruken av kvensk språk i samfunnet.


Formålsparagrafen til Kainun institutti – Kvensk institutt definerer følgende som instituttets overordnede mål:

1. Kvensk språk og kultur skal bli synlig og anerkjent både blant den kvenske minoriteten selv og i den norske allmennheten.

2. Oppnå tospråklighet, også blant yngre generasjoner i de kvenske kjerneområder.

3. Kvensk språk og kultur skal bli et aktivum og en ressurs både for enkeltindivider og samfunnet.

Bookmark and Share

Kuoraa meitä! Følg oss!

Facebook Twitter Flickr Issuu Youtube Delicious