Putaattifesti 18.10. päättäät fiinin prosektin Pyssyjoven kassuutussentterin kanssa

Kainun instituutti ja Pyssyjoven kassuutussentteri olhaan tultu valmhiiksi yhtheistyöprosektin Putaattimaa kanssa.

Putaattiprosektin tarkotus oli opettaat lastentarhaanlapsile ja oppilhaile kassuutussentterissä kväänin kieltä ja kulttuurii praktiilisen työtelyn kautta, jossa kassuutethaan putaattiita ja muitakii syötävvii kasvui niin ko hernheitä ja kukkii. Kielen opetuksesa oon käytetty learning by doing-metoodia ja se oon kans johtanu kreatiiviishiin luomuksiin, kuten putaattimaan kyltteihin ja pynthäyksheen ja viimeksi näyttelhyyn putaatin kassuutuksesta.

Kväänin instituutila oon ilo kuttuut media, vanhemat ja kaikki kiinostunheet yhtheisheen putaattifesthiin tiistaina 18. oktooperikuuta klo 12-15. Se tarjothaan ruokana makupalloi putaatista lapset ja oppilhaat ovat itte laittanheet, teaatteriesityksii kväänin, saamen ja norjan kielelä ja sitte vielä näyttely joka muistellee putaattimaan ympäri.

Prosekti oon antanu hyvvii kokemuksii ko putaattimaa oon antanu paljon sattoo ja lapsiiten ja oppilaien kielitaidot oon parantunheet. Sen lisäksi oon ollu soma työtelä joukosa prosektin eri vaiheiden aikhaan. Pyssyjoven kassuutussentterin rehtori ja opeettajat ovat olheet myötä evalueeraamasa piloottiprosektin passaamista yhtheen opintosuunnitelman kanssa ja kirjallista materiaalii, joka prosektissa oon tuotettu.

Kainun instituutti oon saanu rahhaa UDIRin Tilskuddsordning til å utvikle læremiddel for skole og pedagogisk barnehagemateriell i kategorien smale fagområde ette saatethaan antaa ulos opastushefti, joka muistellee kieliopetuksesta putaattimaan kansa kvääniksi ja norjaksi kaikile. Hefti annethaan ulos kevväälä 2023 og kaikki saatethaan ryhtyy kassuuthaan putaattii kvääniksi tulevala puutattikauela!

Enämen tiettoo

Prosjektinjohtaaja Riinakaisa Laitila
kulttuurityöteliijä
Tlf. 457 33 656
riinakaisa.laitila@kvenskinstitutt.no
Kainun institutti – Kvensk institutt

Tahi

Pyssyjoven kassuutussentterin rehtori
Kirstin Eliassen
Tlf. 954 27 347
kirstin.eliassen@porsanger.kommune.no