Hyvvää kväänin kielipäivää!

Vi markerer språkdagen med å publisere 12 lydfiler fra vår kalender for 2023 på SoundCloud og på You tube.

I kalenderen finner du ett kvensk ordtak pr måned. Disse ordtakene har vi lest inn, slik at du kan høre og øve på uttalen om du ønsker.
Takk til Linus Eidstø-Hiss, Florian Hiss, Merethe Eidstø og Karin Larsen som har lest inn lydfilene for oss.

Kieli ei pillaa ihmistä, puhu tyhä! Språket ødelegger ikke mennesket, snakk bare!

Vi ønsker alle en fin markering av kvensk språkdag!