januar 31, 2012

Uuet laulut i Porsanger 4.2.

Uuet laulut – Ođđa lávlagat – Nye sanger -lokalkonsert holdes på lørdag 4. februar kl. 17 i Lakselv kultursal. Porsanger kulturskole og Kainun institutti – Kvensk institutt arrangerer konserten. […]
januar 17, 2012

Vanhoi Pyssyjoven kuvvii

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag ja Kainun institutti – Kvensk institutt järjestethään  kuvatapattuman Pyssyjovessa  28. januaarikuuta 2012 klo 13. Tapattuman alussa näytethään vanhoi kuvvii Pyssyjovesta. […]
januar 17, 2012

Gamle Børselvbilder på Kvensk institutt

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt inviterer til et arrangement med gamle bilder fra Børselv 28. januar kl. 13. Arrangementet […]
januar 11, 2012

Minun Raamattukirja – bibelfortellinger på kvensk

Minun Raamattukirja er en barnebok med 16 bibelfortellinger. Terje Aronsen ved Kvensk institutt har oversett Bibelboka mi til kvensk, etter initiativ fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Boka er tidligere […]
januar 5, 2012

Skolenedleggelsen i Børselv: Terje Aronsen klager Porsanger kommune og staten inn for Europarådet

Det eneste kvenskdefinerte oppvekstsenteret (barnehage og skole) i Norge er vedtatt nedlagt! Jeg er ansatt ved Kainun institutti – Kvensk institutt i Pyssyjoki og arbeider med […]
januar 3, 2012

Kväänin eli kainun kielen grammatiikki valmistuu

Kainun institutti oon saanu rahhaa minkä avula oon maholista alkaa työtelemhään kväänin eli kainun kielen grammatiikin kans. Kulturdepartementet oon antanu institutile 200 000 kruunua ja Kunnskapsdepartementet […]
januar 3, 2012

Kvensk grammatikk i ferd å konkretiseres

Kvensk institutt har fått midler som gjør det mulig å begynne arbeidet med den kvenske grammatikken. Kulturdepartementet har bevilget instituttet 200 000 kroner og Kunnskapsdepartementet 200 […]
desember 19, 2011

Kvensk stedsnavndatabase på nett

En database med kvenske stedsnavn og mange samiske og norske parallellnavn er nå tilgjengelig på nettadressen http://www.kvenskestedsnavn.no/. Vel 800 navneartikler er ferdigredigert. Disse utgjør ca 10 % […]
desember 16, 2011

Uttalelse om skolenedleggelse i Porsanger kommune

Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for utvikling av kvensk språk og kultur. I formålsparagrafen står følgende: 1. Kvensk språk og kultur skal bli […]