Metoder og aktiviteter i språkreir

 

I kvensk språkreir i Porsanger var kvensk språk det sentrale elementet i alle aktiviteter. Selv om ingen av barna kunne språket fra før, snakket de kvensktalende voksne rundt dem nesten bare kvensk. De norsktalende voksne brukte norsk, men var også med på å lære kvenske ord og utrykk sammen med barna.

I språkreirsamlingene sørget Kvensk institutt for at det alltid var en voksen tilstede som kunne snakke flytende kvensk. Da kunne hun eller han sammen med språkforbildene bruke kvensk aktivt, og de barnehageansatte hjalp barna med å forstå språket. Etter hvert lærte barna og de norsktalende barnehageansatte mer og mer kvensk og kunne bruke enkelte ord og uttrykk.

Eventyr

Eventyr er viktig ressurs for barnas språkutvikling og stimulerer barnas fantasi og kreativitet. Barna i språkreir fikk høre mange eventyr på kvensk. Alle eventyr som ble brukt i kvensk språkreir var oversatt fra norsk, og derfor var de fleste av dem allerede kjent for barna. Samme eventyr ble brukt flere ganger slik at barna fikk bli kjent med dem på kvensk.

Eventyrene ble knyttet til andre aktiviteter, og ord og uttrykk fra eventyrene ble gjentatt i mange ulike sammenhenger. Språkreirprosjektet resulterte også tre barnebøker på kvensk. To av dem ble gitt ut i 2019: Linus kaottaa Karhu Rievun og Linus laittaa tomaattivellin. Den tredje, Linus ja Karhu Riepu seilathaan, skal gis ut i 2020.

Språkstimulerende aktiviteter

Språkreiraktivitetene ble planlagt utfra barnas forutsetninger. Det var viktig for de språkstimulerende aktivitetene at det sentrale innholdet ble gjentatt med mye variasjon.

I begynnelsen var det hovedfokus på å introdusere kvenske lyder og gi barna mulighet til å utvikle ferdigheter nok til å kunne forstå noen sentrale ord og fraser. Fordi barn i barnehagealder er veldig kroppslig aktive, var det også viktig å bruke mye bevegelse, blikk og mimikk.