Språkting

Kväänin kielitinka – Kvensk språkting ble etablert i april 2008 som et vedtaksorgan til det tidligere etablerte Kieliraati/Kvensk språkråd.

Medlemmene i Kvensk språkting er oppnevnt av styret i Kvensk institutt på grunnlag av innkomne forslag.

Medlemmene i Kvensk språkting 2020–2024 er:

Leder: Egil Sundelin, Alta
Nestleder: Katriina Pedersen, Vestre Jakobselv/Kvænangen
Medlem: Kyrre Isaksen, Lakselv
Medlem: Nora Ollila, Tromsø
Medlem: Eira Söderholm
Medlem: Oddgeir Johansen, Børselv
Medlem: Arne Osima, Bugøynes/Tromsø
Varamedlem: Alf Steinar Børresen, Tana bru
Varamedlem: Geir Johan Nilsen, Vestre Jakobselv/Oslo
Varamedlem: Bjørnar Josefsen, Børselv

Kvensk språkting skal gjøre vedtak i normeringsspørsmål. Enkeltvedtakene skal deretter iverksettes i språkutviklingsarbeidet som gjøres ved Kvensk institutt. Konkret har språktingets arbeid resultert i blant annet tre grammatikkbøker: Kainun kielen grammatikki (2014) og Kvensk grammatikk (2017) av Eira Söderholm og en egen skolegrammatikk for kvenskundervisningen i norske skoler, Kvensk grammatikk av Ann-Mari Isaksen (2018).

Se også

[ux_pages parent='643' columns='4' image_height='75%' image_size='large' text_align='center']