juni 19, 2019

Blir utreder i sekretariatet

Anna-Kaisa Räisänen (39) blir utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sekretariatet blir dermed fire personer fra august 2019. Räisänen jobber som faglig ansvarlig ved Kvensk […]
mai 20, 2019
Lasten lauluroikka anttaa ulvos ensimäisen albumin Elävät ja elläimet.

Konsert: Elävät ja elläimet – Ville dyr og husdyr

Lasten lauluroikka gir ut sitt første album Elävät ja elläimet – Ville dyr og husdyr.Velkommen til releasekonsert 24. mai 2019 kl. 18.00 på Kvensk institutt i […]
april 17, 2019

Konsert på Kvensk institutt: Midt i verden – en hyllest til Ivar Thomassen

Konsert: Torsdag 9. mai kl. 19.00  Scene Finnmarks hyllest til visekunstneren Ivar Thomassen på ny turné i Finnmark! Få artister er så folkekjære i Finnmark som […]
april 10, 2019

Kulturskatt overtas – Anstein Mikkelsens filmarkiv er sikret for ettertiden!

Anstein Mikkelsen (f. 1956, bosatt i Lakselv) er en filmskaper som via sin bedrift Siivet AS har produsert mer enn 30 filmer på kvensk, om kvenske […]
mars 27, 2019

Kvensk språkmedarbeider

Kunne du tenke deg å jobbe med kvensk språk? Vi søker en person med gode ferdigheter i kvensk, skriftlig og muntlig. Formidlingsevne vil bli høyt vektlagt, […]
mars 18, 2019

Menneskerettigheter på kvensk

FNs høykommissær for menneskerettigheter har fått oversatt menneskerettighetserklæringen fra 1948 til kvensk, med oversettelseshjelp fra Kainun institutti – Kvensk institutt. På kvensk heter erklæringen Ihmisoikkeusdeklarasjuuni. I […]
mars 14, 2019

Hyvvää kväänikansan päivää! – Gratulerer med kvenfolkets dag!

Her i Børselv starter feiringen med gudstjeneste og etter det fortsetter det på Kainun institutti – Kvensk institutt med sang av elever ved Børselv skole, allsang, […]
februar 11, 2019

Opplæringsvideoer i kvensk

NRK Kvensk (www.nrk.no/kvensk) gir utover hele 2019 et nytt tilbud – ved hjelp av 26 korte videosnutter skal barn, unge – og voksne som ønsker det […]
januar 22, 2019

Alf Nilsen-Børsskog-roman «Elämän alku – Varhaiset vuođet» nypublisert

Romanen «Elämän alku – Varhaiset vuođet» (livets begynnelse, de tidlige årene) ble publisert posthumt i 2018. 
desember 18, 2018

HYVVÄÄ JOULUU JA ONNELISTA UUTTA VUOTTA

oktober 31, 2018
Kvensk lærerutdanning

Kvensk i lærerutdanningen begynner høsten 2019

Kvensk i lærerutdanningen starter opp høsten 2019. Det er planlagt at tilbudet skal være et 15 + 15+ 30 studiepoengs tilbud som går over tre år.
august 13, 2018
Kvenuka

Jubileumsseminar: «Ta språket tilbake!» 16-17. oktober 2018

I forbindelse med 10 årsjubileum for Kvensk språkting arrangerer Kvensk institutt, Ruija kvenmuseum og Vadsø museum seminar. Kvensk ble anerkjent som eget språk i april 2005. […]
juni 19, 2019

Selvittääjä sekretariaatthiin

Anna-Kaisa Räisäsestä (39) tullee selvittääjä Tottuuen- ja sovinonkommisjuunhiin. Sekretariaatissa oon työssä aukustikuusta 2019 alkkain sitte nelje persuunaa. Räisänen oon työssä faakilisena velvolisena Kainun institutissa Pyssyjovessa. Hän […]
mai 20, 2019
Lasten lauluroikka anttaa ulvos ensimäisen albumin Elävät ja elläimet.

Konsertti: Elävät ja elläimet

Lasten lauluroikka anttaa ulvos ensimäisen albumin Elävät ja elläimet – Ville dyr og husdyr.Tervettulema releasekonsertthiin 24. maikuuta 2019 kl. 18.00 Kainun institutissa Pyssyjovessa!Konsertti oon ilman! Elävät […]
mai 8, 2019

Kylttyyriaartheen otethaan yli – Anstein Mikkelsenin filmiarkiivin oon turvattu tulleevaisuutta varten!

Anstein Mikkelsen (s. 1956, asumapaikka Lemmijoki) oon filminluoja kuka oman firman Siivet ASin kautta oon produseerannu yli 30 filmii kvääniksi, kväänin teemoista tahi filmii, missä kväänin […]
mars 27, 2019

Kväänin kielityöntekkiijä

Halluisitko sie työtelä kväänin kielen kans? Met hajema persuunaa kellä oon hyvät taiot sekä puhhuut ja kirjoittaat kväänin kieltä. Se oon kans tärkkee ette sie saatat […]
mars 20, 2019

Ihmisoikkeuet kvääniksi

Ykn ihmisoikkeuksiin korkkeekomissääri oon saanu kvääninkielisen käänöksen ihmisoikkeusjulistuksesta vuoelta 1948 jonka Kainun institutti oon kääntäny. Kvääniksi julistuksen nimi oon Ihmisoikkeusdeklarasjuuni. Vuona 2009 laittoi julistus mailmanrekordin ko […]
mars 14, 2019

Hyvvää kväänikansan päivää! – Gratulerer med kvenfolkets dag!

  Täälä Pyssyjovessa alkkaa fästi jumalanpalveluksela. Sen jälkhiin jatkama Kainun institutissa, missä Pyssjoven koulun koululaiset laulethaan meile. Sitte oon kans yhtheislaulu, quiz ja lihavellii. – Kvääninkielinen […]
februar 15, 2019

Halluutko oppiit vähäsen kväänii? Uusi tarjous NRKlta

Nyt saatethaan koulun ja lastentarhoin lapset ja nuoret auttaat sinnuu oppimhaan vähäsen kväänii. NRK Kvääni oon saanu nuoret myötä laittamhaan 26 lyhykäistä videoo. Niistä saatat oppiit […]
desember 18, 2018

HYVVÄÄ JOULUU JA ONNELISTA UUTTA VUOTTA

mars 16, 2018
Kvenfolkets dag

Hyvvää kvääninkansan päivää

juni 14, 2017
10 års jubileum

Kainun institutti 10 vuotta

Siittä oon nyt 10 vuotta, ko Kainun institutti – Kväänin insitutti aukaisthiin viralisesti. Institutti oon tehny paljon työtä kväänin eli kainun kielen etheen. Tääpänä insitutti halluu […]
november 30, 2016

Kolmikielinen kalenteri vuođele 2017

Kainun institutti, RiddoDuottar-museumi ja Porsangin Saamen kulttuuri- ja kielisentteri oon vuona 2016 menheet yhtheen ja tehnheet kolmikielisen kalenterin vuođele 2017, RiddoDuottar-museumin jokivenetprošektin yhtheyđessä. Jokivenetprošektin mooli oon dokumenteerata, ottaat vaarin ja välittäät tiettoo siitä, kuinka jokivenheitä pykäthään ja piđethään.
november 2, 2016

Kuukauđen kvääni – Noora Marie Ollila

Kuukauđen kvääni oon 20-vuotinen tytär Tromssasta, jonka nimi oon Noora Marie Ollila. Noora oon luja ja virkku tässä kväänityössä. Hän oon kans sentraali monessa kväänifoorumissa. Noora […]