Ihmisoikkeuet kvääniksi

Ykn ihmisoikkeuksiin korkkeekomissääri oon saanu kvääninkielisen käänöksen ihmisoikkeusjulistuksesta vuoelta 1948 jonka Kainun institutti oon kääntäny. Kvääniksi julistuksen nimi oon Ihmisoikkeusdeklarasjuuni.

Vuona 2009 laittoi julistus mailmanrekordin ko se oli enniiten käänetty dokumentti mailmassa. Silloin oli dokumentin käänetty yli 300 kielele. Hiljemin oon tullu lissää käänöksiä, ja nyt niitä oon yhtheensä 518.

Ihmisoikkeusdeklarasjuuni kvääniksi, kääntäny Kainun institutti.

Lähtheet: NHRI, Norjan ihmisoikkeuksiitten institusjuuni

Universal Declaration of Human Rights på kvensk