Kvensk språkmedarbeider

Foto: Jaro Hollan

Kunne du tenke deg å jobbe med kvensk språk? Vi søker en person med gode ferdigheter i kvensk, skriftlig og muntlig. Formidlingsevne vil bli høyt vektlagt, og har du erfaring fra undervisning på førskole/barnehage-, grunnskole- og voksenopplæringsnivå, er du den vi søker!

Arbeidsoppgaver

  • arbeide med kvensk språk
  • utvikle kursmateriell til språkkurs
  • produsere tekst og oversette
  • kultur- og informasjonsformidling

Kvalifikasjoner

  • relevant høgskole- eller universitetsutdanning
  • språkkunnskaper i kvensk, finsk eller meänkieli

Vi vil også vektlegge

  • kjennskap til kvenske forhold i Norge
  • gode formidlingsevner
  • fleksibilitet knyttet til tverrfaglige oppgaver
  • evnen til å arbeide selvstendig, så vel som i team

Foto: Jaro Hollan

Vi kan tilby en stilling på et nasjonalt senter med spennende oppgaver og utadrettet virksomhet, en arbeidsplass i moderne lokaler i naturskjønne omgivelser og med et godt fag- og arbeidsmiljø. Vi er også behjelpelig med bolig.

Forespørsler om stillingen rettes til instituttleder Hilde Skanke tlf. 46 54 88 70. Søknad og cv sendes til Kainun institutti – Kvensk institutt, 9716 Børselv eller epost: hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no. Søknadsfrist: 15.04.2019.

Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur med formål om å bevare og å utvikle kvensk språk og kultur, samt formidle kunnskaper og informasjon om kvensk i samfunnet. Instituttet er lokalisert i Børselv, Porsanger kommune og har vært i drift siden januar 2007. Kvensk ble anerkjent som eget språk i april 2005 og kvenene har siden 1998 hatt status som nasjonal minoritet. Instituttets prioriterte oppgaver er språkutvikling, informasjonsarbeid, drift av Kielitinka / Kvensk språkting og medvirkning til oppstart av kvenske språk- og kulturtiltak, spesielt for barn og unge. Instituttet drives med grunnbevilgning av Kulturdepartementet.