Menneskerettigheter på kvensk

FNs høykommissær for menneskerettigheter har fått oversatt menneskerettighetserklæringen fra 1948 til kvensk, med oversettelseshjelp fra Kainun institutti – Kvensk institutt. På kvensk heter erklæringen Ihmisoikkeusdeklarasjuuni.

I 2009 satte erklæringen verdensrekord som det mest oversatte dokumentet i verden. På dette tidspunktet var dokumentet oversatt til over 300 språk. Senere har antallet oversettelser økt til 518.

Menneskerettighetserklæringen på kvensk, oversatt av Kainun institutti – Kvensk institutt.

Kilde: NHRI, Norjan ihmisoikkeuksiitten institusjuuni

Menneskerettighetserklæringen på kvensk