september 3, 2015

Riksantikvaren og den finske ambassadøren besøkte Kvensk institutt

Den 2. september 2015 hadde Kvensk institutt besøk av den finske ambassadøren Erik Lundberg og riksantikvar Jørn Holme. Representanter for kvenforeningene i Lakselv og Børselv var også […]