Tanker videre

 

Prosjektet Kvensk språkreir hadde som hovedmål å skape en ny språkarena i barnehager i kvenske områder. En viktig del av dette arbeidet var å fremme kvensk læring og opprette tilknytning til kvensk språk og kultur, spesielt til de barna som har familie med kvensk bakgrunn.

Kvensk språkreir ville hjelpe kvenske barn og deres foreldre med å bevare deres arvespråk, som ellers er i veldig utsatt situasjon. Prosjektet ville gi barna og deres foreldre muligheten til å lære kvensk. Det fins ellers ikke mange sosiale kontekster for dem å tilegne seg kunnskap i språk som er veldig usynlig i dagens samfunnet.

Berikelse for familier

Språkreirprosjektet har vært en berikelse for mange familier i Porsanger. De har savnet et kvensk språkmiljø, et sted der det var naturlig å snakke det språket som deres foreldre og besteforeldre brukte.

Språkreirprosjektet har vist frem dette savnet, og jobbet systematisk og målbevisst for å utvide og utvikle språkstimulerende aktiviteter i barnehagene. Aktivitetene har også spredt seg til andre sosiale arenaer, folk har blitt oppmuntret til å begynne å studere kvensk, og til å bruke kvensk mer aktivt i flere språkarenaer, også offentlig.

Pilotprosjekt

Prosjektet Kvensk språkreir var ment som et pilotprosjekt for et større prosjekt som kan gi barna enda sterkere språkferdigheter, og gi dem muligheten til å bli funksjonelt tospråklig.

Prosjektet hjalp barna til å lære noen kvenske ord, fraser og utrykk. Barnehagene i Porsanger har fått viktige læringsarenaer for å introdusere kvensk språk og identitet til kvenske barn. Men det kreves en mye større innsats for å kunne oppnå funksjonell tospråklighet.

Interessen for kvensk har vokst

Prosjektet viser at kvensk språk trenger mye mer støtte og ressurser – på mange områder. Kvensk institutt jobber akkurat nå med læremidler som kan brukes i kvensk undervisning i barnehager.

Kvensk språksenter i Varanger og Halti kvenkultursenter jobber med kvensk i barnehager. Interessen for kvensk har vokst i hele Nord-Norge, og flere kvenske småbarnsforeldre har utrykt et ønske å få kvensk barnehagetilbud som kan gi barna mulighet til funksjonelle tospråklighet.