Hefte om kvensk skriftspråk

Heftet “Allmenn innføring i skriving av kvensk” vil gi en liten innføring i vedtakene gjort for det kvenske skriftspråket. Det er Kainun institutti – Kvensk institutt som gir ut heftet. Dette heftet er ment til bruk for alle som bruker kvensk, og gir en liten innføring i kvensk skriftspråk før grammatikken og skolegrammatikken foreligger.

Dere vil kunne se at dette ikke er ett nytt språk, men at skriftspråket tar sikte på å fremme de grammatiske trekkene som er felles i de kvenske dialektene. Skriftspråket sidestiller også de trekkene ved språket som oppfattes som sterke identitetsmarkører i de enkelte områdene. Målet med skriftnormeringen er at skriftspråket skal kunne fungere som en støtte og et redskap til å styrke talespråket.

Det har vært tatt sikte på å utvikle et skriftspråk som er systematisk og logisk, og på den måten senke terskelen for nye grupper som har mistet språket, men som vil ta den i bruk på nytt.

Heftet kan bestilles fra Kvensk institutt post(a)kvenskinstitutt.no. Pris kr. 50.-

Kontaktperson:
Hilde Skanke
Daglig leder

Kainun institutti – Kvensk institutt
E-post: Hilde.Skanke(a)kvenskinstitutt.no
Tel. +47 46 54 88 70

Last ned filen som pdf