Inngående om kvensk språk

Det nye heftet Kvensk språk – historie og nåtid er rettet til kvensk- og finsklærere på alle klassetrinn. Det er en infopakke om språkets bakgrunn og situasjon til alle som jobber med kvensk språk.

Kvensk ble anerkjent som et eget språk i Norge i 2005 av regjeringen. Før dette hadde man en grundig diskusjon om hvorvidt kvensk skulle oppfattes som et eget språk eller en finsk dialekt. Heftet påminner at språkvitenskapen ikke har redskaper til å skille mellom språk og dialekt. I tillegg gir heftet veiledning til forståelse av minoritetsspråk generelt.

Kvensk er blitt til et nytt språk på det finsk-ugriske språkkartet. Heftet gir en oversikt over den finsk-ugriske språkfamilien som kan være lite kjent i Norge. Kvensk språk – historie og nåtid inneholder også nyttig sammendrag til lydforskjellene mellom kvensk og norsk.

Teksten er skrevet av Silja Skjelnes-Mattila, Kainun institutti – Kvensk institutt gir ut heftet.

Heftet kan bestilles fra post(a)kvenskinstitutt.no eller kjøpes fra instituttets Meiän krampuohi-butikk. Publikasjon er i A4 format og har 20 sider. Pris 30.-


Mer informasjon

Hilde Skanke
Institutin johtaaja –
Daglig leder
Tel. +47 46 54 88 70
E-post: Hilde.Skanke(a)kvenskinstitutt.no

‘Kvensk språk – historie og nåtid’ på Issuu.com:http://issuu.com/Kvenskinstitutt/docs/kvenskspraak