Kirjakielialternatiiviita

På norsk

 

Kainun kieliraati oon laittanu muutamppii esimerkkitekstii Kainun kielitingan työtä varten.

 

Meininkinä oon, ette nämät tekstit autettais Kielitingan jäsenii, ko het päätethään kainun kielen normipohjasta tingan ensimäisessä kokkouksessa. Normipohjalla mie tässä meinaan sitä, ette minkälaiselle prinsiippipohjale haluthaan, ette kainun kieltä tästä etheenpäin rakenethaan.

Kieliraati oon valinu työn pohjaksi kolme tekstii, mitä se sitte oon muuttanu viiđen eri prinsiipin jälkhiin. Alkupöräset tekstit oon:

 

  1. Transkripeerattu dialektiteksti Etelä-Varengista. Sen nimeksi met olema panheet ”Sinne mie jäin/Jeg ble igjen der.” Sinne mie jäin
  2. Transkripeerattu dialektiteksti Raisista. Sen nimenä oon ”Heikun Anna Uslussa/Heikkus Anna i Oslo.” Heikun Anna Uslussa
  3. Teksti ”Muistelus Lannan Nillasta/Fortelling om Lannan Nilla” kainunkielen nettioppikirjasta ”Aikamatka/Tidsreisa” Muistelus Lannan Nillasta

 

Kaikki nämät tekstit oon sitte kirjoitettu uuđesti viiđelä eri prinsiipillä:

 

  1. Aikamatkan kieli: Kunka teksti olis Aikamatkan kielelä. Aikamatkan kieli oon se varieteetti, mitä oon opetettu Tromssan universiteetin kainun kielen oppiijoille. Tämä varieteetti oon likelä Porsangissa käytettyy kieltä.
  2. Meänkieli: Kunka teksti olis, jos se kirjoitettais niin liki meänkielen kirjoitustappaa ko kainun dialektiitten pohjalta oon mahđolinen.
  3. Likimpänä suomen kirjakieltä: Kunka teksti olis, jos se kirjoitettais niin liki suomen kirjakieltä, ko kainun dialektiitten pohjalta oon mahđolinen.
  4. Kauvimpana suomen kirjakielestä: Kunka teksti olis, jos aina valittais semmoinen haamu, mikä löyttyy kainun kielestä mutta ei suomen kirjakielestä.
  5. Kompromissi dialektiitten välilä: Teksthiin oon otettu haamui vähän mistäki kainun dialektiista, kuitenki niin, ette kielessä oon vissit reekelit.

 

Kaikissa tekstiissä oon prinsiippinä ollu sen, ette niihiin ei ole otettu myötä semmoissii haamui, mitä ei löyđy kainun kielen dialektiista.

 

Eira Söderholm
Førsteamanuensis i finsk, Universitetet i Tromsø