Kvensk språkteknologiprosjekt

Stavekontroller i tekstbehandlingsprogram eller talegjenkjenning og autokorrekturprogram for mobiltelefoner er eksempler på språkteknologiske hjelpemidler vi møter daglig. Ved hjelp av språkteknologi lærer man en datamaskin å forstå talespråk, men også til en viss grad å produsere språk. Det å strukturere og gjenkjenne språkelementer, gir oss muligheter til å produsere og tilspisse forskjellige hjelpemidler.

Spesielle utfordringer

I tillegg til å skape et korrektur- og retteprogram for kvensk, tar det kvenske språkteknologiarbeidet også høyde for å lage en ordbok som kan gjenkjenne bøyningsformer. Det kvenske språket er et agglutinerende språk, et språk som uttrykker grammatiske forhold ved bøyning og formelementer. For en språkstudent kan det derfor være vanskelig å finne det ordet man leter etter i en tradisjonell ordbok.

Til å begynne med lages det språklige modeller av det kvenske språket, som deretter endres til programmer som analyserer språket. På grunnlag av dette arbeidet, kan man generere interaktive hjelpemidler for språkundervisning, som vil kunne støtte tillæringen av ord og grammatikk.

Illustrasjonsbilde

I samarbeid med Giellatekno

Det kvenske språkteknologiarbeidet gjøres i samarbeid med Senter for samisk språkteknologi (Giellatekno) ved UiT Norges arktiske universitet.

I prosjektet med kvensk språkteknologi deltar mange av de ansatte ved Kvensk institutt; informasjons- og kulturmedarbeider Mervi Haavisto, prosjektleder Kaisa Maliniemi, professor i finsk språk Leena Niiranen (UiT) samt språk- og kulturmedarbeider Pirjo Paavalniemi. Som lærer og veileder fungerer professor i samisk språkteknologi Trond Trosterud fra Giellatekno.

Prosjektet startet i januar 2013. Tove Reibo ved Halti kvenkultursenter sluttet seg til prosjektgruppa i juni. Institutt har i 2014 startet et ordforrådsprosjekt for å etablere et større ordforråd på kvensk innenfor ulike områder.

Kvensk språkteknologigruppes første workshop i janauar 2013. Foto: Mervi Haavisto

Redskaper til små språk

Språkteknologiske verktøy er beregnet på vanlige språkbrukere og som hjelpemidler til språkprofesjoner som for eksempel oversettere. Språkteknologien kan også støtte opp om annen språkvitenskap ved å tilrettelegge for og gjennomgå store tekstmengder.

Språkteknologi gir små språk nye muligheter for å møte kravene fra en moderne verden. Med nye teknologiske verktøy kan minoritetsspråk ta del i dagens samfunn.

Mervi Haavisto
Oversettelse: Silja Skjelnes-Mattila

Se også

[ux_pages parent='36' columns='4' image_height='75%' image_size='large' text_align='center']