Temaer og fagområder i språkreir

Rammeplan for barnehagen har vært et viktig verktøy for prosjektet Kvensk språkreir. Den ga god inspirasjon for planlegging av innhold og valg av metoder som ble brukt i språkreiret.

KI og barnehagene valgte å fokusere på de av rammeplanens fagområder som skapte trivsel, for å gi barna mest mulig inspirasjon til å lære det kvenske språket. I tillegg ønsket KI og barnehagene å gi barna kunnskap i kvensk kultur og tradisjoner.

Kommunikasjon, språk og tekst

De mest sentrale fagområdene i språkreir var kommunikasjon, språk og tekst; kunst, kultur og kreativitet; natur, miljø og teknologi; og nærmiljø og samfunn.

Gjennom fagområdet kommunikasjon, språk og tekst ble barna introdusert til det nye språket kvensk, og fikk også lære at det kan brukes som en ressurs i kommunikasjon med kvensktalende. De fikk leke med kvenske lyder, rim og regler, og fikk utforske språket gjennom forskjellige aktiviteter. Barna, og også de voksne, deltok på mange språkstimulerende aktiviteter med høytlesning og fortelling på kvensk.

Kunst kultur og kreativitet

Fagområdet kunst, kultur og kreativitet støttet barnas egne aktiviteter i kvensk læring. Med sang og drama ble de aktører som brukte kvensk språk med musikk og rytmer eller med teater.

Kvensk språkreir tok barna med til nærmiljø og natur som ga dem muligheten til å lære om kvenske tradisjoner knyttet til arktisk natur og bærekraftig ressursbruk. Samtidig lærte de om kvenske samfunn der deres egne oldeforeldre eller besteforeldre vokste opp.