Minoriteter i offentlige arkiver

Landslaget for lokal- og privat arkiv satte i gang det treårige prosjektet: “Minoriteter i offentlige arkiver – en undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver” høsten 2006.

Prosjektets formål er å bringe kunnskap om minoriteter og deres møte med offentlige institusjoner til samfunnets forskjellige områder, som arkiver, kunnskaps- og kulturinstitusjoner, minoritetsgrupper, politikere, kommuner og enkeltmenneske.

I undersøkelsen vil man undersøke arkivmateriale knyttet til kvener og deres møte med offentlige institusjoner i to kommuner i Norge: Nordreisa i Troms og Porsanger (tidligere Kistrand) i Finnmark i perioden 1860-1948. Disse kommunene ble valgt på grunn av at de har klare kvenske kjerneområder. Prosjektet vil også undersøke dokumenter knyttet til den samiske kulturen. Undersøkelsens karakter er komparativ.

Hovedmålet med undersøkelsen er å finne ut hvordan maktulikhetene mellom arkivskapere og minoritetsbefolkning har manifestert seg i arkivfestning og arkivdanning. Arkivfestning og arkivdanning er maktytringer. I undersøkelsen vil man benytte nyere arkivteorier sammen med postkolonial forskning for å belyse ulike maktforhold i offentlige dokumenter.

I forbindelse med prosjektet er det blitt funnet over to hundre kvenskspråklige og over hundre samiskspråklige dokumenter i Kistrand kommunearkiv, noe som har vært sensasjon. Funnene kan utnyttes både i forsknings- og språkrevitaliseringsprosjekter. Samtidig viser funnene at arkivet bør presentere også minoriteter og marginale grupper. Dette prosjektet er et forsøk på å nå fra minoriteter til majoritet, og derved virke på minoriteters og enkeltindividers mulighet til å delta i diskusjoner som angår dem og deres rettigheter og interesser.

Prosjektet er finansiert av Norsk kulturråd, ABM-utvikling, Troms fylkeskommune og Nordreisa kommune.

Forprosjektrapport: www.llp.no

Kaisa Maliniemi

Se også

[ux_pages parent='30' columns='4' image_height='75%' image_size='large' text_align='center']