Eget språkarbeid

Silja Skjelnes-Mattila

Kainun institutti – Kvensk institutt mottar driftstøtte fra Kirke- og Kulturdepartementet. Tilskuddet gis til utvikling, dokumentasjon og formidling av kunnskap om kvensk språk og kultur (…). Tilskuddet skal også dekke utgifter til en språknemnd for kvensk.

Språkorganet for kvensk har blitt etablert og inngår i den årlige drifta til Kvensk institutt. Målsettingen til språkorganet, er å skape et felles skriftspråk for de kvenske dialektene. Et skriftspråk og samkjøring av læremiddelutvikling til grunnskolen, er noen av puslespillbrikkene som må på plass dersom vi skal kunne berge språket fra å gå i glemmeboken. På disse sidene kan du lese mer om Kvensk språkting og Kvensk språkråd.

Det er likevel ikke skriftspråket som er bærebjelken i den språklige revitaliseringen. Det viktigste er de lokale dialektene, de lokale språkbrukerne og de lokale tiltakene. Kainun institutti – Kvensk institutt jobber med flere typer revitaliseringstiltak.

I og med at kvensk først og fremst er et muntlig språk, kan det være vanskelig for språkbrukere å opprettholde språkkunnskapene sine. Det er et problem at vi mangler (tilgjengelig) skrevet materiale. Kainun institutti – Kvensk institutt forsøker å produsere oversettelser som kan nå flest mulig språkbrukere.

Kainun institutti – Kvensk institutt arrangerer også kurs i kvensk til nybegynnere og viderekomne.

Se også

[ux_pages parent='0' columns='4' image_height='75%' image_size='large' text_align='center']