Språkråd

Kvensk ble anerkjent som eget språk i april 2005 og Fylkesmannen i Finnmark er gitt i oppgave å etablere kvensk som undervisningsspråk i norsk skole sidestilt med finsk.

I kjølvannet av en slik status, kommer behovet om en normering av språket. Per i dag eksisterer det en del skrevet kvensk, men først og fremst er kvensk et muntlig språk.

Kvensk språkråd ble dannet 13. april 2007. Kvensk språkråd er et rådgivende organ, som i første omgang skal utvikle retningslinjene for å skape et nytt skriftspråk samt å samle trekkene fra de forskjellige kvenske dialektene. Funksjonstiden til språkrådet gikk ut i april 2010.

Medlemmene i språkrådet var:
Leder Irene Andreassen, statlig navnekonsulent for kvenske stedsnavn
Nestleder Terje Aronsen, undervisningsleder ved Kvensk institutt
Pia Lane, språkforsker, Universitetet i Oslo
Eira Söderholm, første amanuensis i finsk, Universitetet i Tromsø
Anna-Riitta Lindgren, professor i finsk, Universitetet i Tromsø

Med følgende vararepresentanter:
Rektor Bjarne Huru
Cand. philol. og næringsdrivende Bjørnar Seppola

Silja Skjelnes-Mattila

Se også

[ux_pages parent='643' columns='4' image_height='75%' image_size='large' text_align='center']