Kveenin kieliteknologian projekti

Jokapäiväisiä kaikille tuttuja kieliteknologian sovelluksia ovat esimerkiksi kännyköiden ennakoiva tekstinsyöttö ja puheentunnistus sekä tekstinkäsittelyohjelmien oikolukuohjelmat. Kieliteknologian avulla tietokone saadaan ymmärtämään puhuttua kieltä ja jopa tuottamaan sitä. Kielen jäsentäminen ja tunnistus mahdollistaa erilaisten sovellusten tekemisen.

Taipuvien kielten erityispiirteitä

Kveenin kieliteknologiatyön tarkoituksena on oikoluku- ja korjausohjelman lisäksi tuottaa sanakirja, joka kertoo sanojen taivutusmuodot. Kveenin kieli on agglunoiva, voimakkaasti taipuva kieli. Siksi kielenoppijalle saattaa tuottaa vaikeuksia löytää etsimänsä sana perinteisestä sanakirjasta.

Alussa kveenin kielestä laaditaan kielellisiä malleja, jotka muutetaan kieltä analysoiviksi ohjelmiksi. Näiden jäsentimien avulla on mahdollista tehdä kielenopetuksen tarpeisiin interaktiivisia sovelluksia, joiden avulla voidaan opiskella sanoja ja kielioppia.

Kuvituskuva

Yhteistyössä Giellateknon kanssa

Kieliteknologian työtä tehdään yhteistyössä Saamen kieliteknologian keskuksen Giellateknon ja UiT Norjan arktisen yliopiston kanssa. Projektiin osallistuu suuri osa instituutin työntekijöistä. Vuonna 2013 aloittaneeseen ensimmäiseen projektiryhmään kuuluivat tiedotus- ja kulttuurityöntekijä Mervi Haavisto, suomen kielen professori Leena Niiranen (Tromssan yliopisto) ja kieli- ja kulttuurityöntekijä Pirjo Paavalniemi. Kieliteknologiaa ryhmälle opettaa saamen kieliteknologian professori Trond Trosterud Giellateknosta.

Kväänin kieliteknologiajoukon ensimäinen workshop januarikuussa 2013. Kuva: Mervi Haavisto

Välineitä pienille kielille

Kieliteknologiset työkalut helpottavat tavallisen kielenkäyttäjän lisäksi ammattilaisten kuten kääntäjien työtä. Ne myös tekevät mahdolliseksi suurten tekstimassojen läpikäymisen kielentutkimuksen apuna.

Kieliteknologia antaa pienille kielille välineitä, joiden avulla se täyttää nykyaikaisen elämän vaatimukset. Uusien välineiden avulla vähemmistökielet astuvat tähän päivään.

Mervi Haavisto