I Tornedalshuset: Eletty Elämä / Levd liv

Kvensk institutt har gleden av å invitere til vår utstilling Eletty Elämä – Levd liv, som står i Tornedalshuset.

Utstillingen består av portrettbildene som Hanna Horsberg Hansen tok av folk her på østersiden av fjorden i 1998 og bruksgjenstander fra tidligere tider.

Portrettene har hengt på veggene på rådhuset i Lakselv, men nå har vi fått dem til Børselv.

Bruksgjenstandene er delt i tema som kirkeliv, jordbruk, fiske, fangst og hverdagsliv.