Paulaharju-fotoutstilling

Kvensk institutt har permanent utstilling med fotografier av den finske folkelivsgranskeren Samuli Paulaharju.

Bildene er fra tidsrommet 1926-1934 og dekker området fra Skibotn i vest til Neiden i øst. Sammen med sin hustru Jenny, gjennomførte Samuli Paulaharju omfattende reiser til Ishavet i mellomkrigstiden.

For kvenforskning er ekteparet Paulaharju svært sentral, ikke bare på grunn av omfanget av deres feltarbeid, men i høyst grad også fordi at deres materiale ikke ble brent under krigen. Materialet deres omfatter tegninger, fotografier og dagbøker, og har en enorm lokalhistorisk, kulturhistorisk og språkhistorisk verdi. Utstillingen har bilder fra hele det kvenske området, med stor tematisk variasjon.

Utstillingen er åpen for publikum hverdag fra klokken 9-15.

Kveeni-instituutin pysyvä valokuvanäyttely koostuu kansanperinteen kerääjän Samuli Paulaharjun valokuvista.

Kuvat ovat vuosilta 1926-1934 ja kattavat koko kveenialueen Pohjois-Tromsista Itä-Finnmarkkuun asti. Paulaharju teki laajoja keräysmatkoja yhdessä vaimonsa Jennyn kanssa sotien välisenä aikana.

Kveenitutkimuksen kannalta Paulaharjun kokoama aineisto on keskeinen. Kieli- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä aineisto koostuu haastatteluista, piirroksista ja valokuvista.

Näyttely on avoinna arkisin klo 9-15.