Læstadianismen

Lars Levi Læstadius (1800-1861) var en mann med mange talenter. Fremfor alt var han prest og vekkelses­predikant, men også en ekspert på arktisk planteliv, en pioner i bruk av samisk språk, en dyktig kjenner av samisk mytologi, samt en filosof med originale synspunkter.

I tillegg var han en ivrig og kontroversiell samfunnsdebattant som visste å provosere sine motstandere med sin skarpe tunge og store sans for ironi.

Ved siden av sitt forkynnerarbeid, hadde Læstadius i mange år ansvar for skolevirksomheten i den nordligste del av den svenske lappmarken. Han etablerte et system med ambulerende skoler, ledet av hans medarbeider Juhani Raattamaa. Skolevirksomheten ble en viktig støttespiller for den raskt voksende læstadianske vekkelsesbevegelsen.

Under hans tid som prest i Karesuando opplevde han en åndelig fornyelse som kom til å forandre ikke bare hans eget liv, men hele den religiøse situasjon på Nordkalotten. Han ga støtet til en stor og viktig vekkelsesbevegelse som ble oppkalt etter ham, læstadianismen. Den fikk stor utbredelse i både Sverige, Finland og Norge. På norsk side ble læstadianismen spredt ikke minst takket være de mange kvener som kom til den norske ishavskysten, Ruija. Mange kvener flyttet utvandret til Amerika og tok med seg sin religiøse tro slik at læstadianismen også ble etablert der.

De viktigste hendelser og tjenester i Læstadius’ liv kan vi oppsummere som følger:

 • Født 10. januar 1800 i Jäkkvik ved Arjeplog i Norrbotten län
 • 1800 – 1820 Barne- og ungdomstid. Oppvekstår i Jäkkvik og Kvikkjokk.
 • 1820 – 1824 Studietid
  • Gymnas i Härnösand
  • Universitetsstudier i Uppsala
  • Ordinasjon 20.2.1825
 • 1825 – 1825 Vikariat som prest i Arjeplog: misjonstjeneste blant den samiske befolkningen
 • 1826 – 1849 Sogneprest i Karesuando
  • Pastoraleksamen 13.12.1843
 • 1849 – 1861 Prost i Pajala
 • Død 21. februar 1861

Roald E. Kristiansen

Roald E. Kristiansen er forsker ved Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Se også

[ux_pages parent='30' columns='4' image_height='75%' image_size='large' text_align='center']