Om Kainun institutti

Kainun institutti – Kvensk institutt ble stiftet i 2005, og offisielt åpnet 14. juni 2007 og har vært i full drift siden. Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Instituttet drives med grunnstøtte fra Kulturdepartementet. En av instituttets nasjonale oppgaver er å drifte et kvensk språkting samt å drive opplysningsarbeide om språk og kultur.

I styret for Kainun institutti – Kvensk institutt sitter representanter fra følgende institusjoner: Porsanger kommune, Norske kveners forbund, lokallagene til NKF i Børselv og i Lakselv og UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og i Alta.

Instituttets formål er å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur og fremme bruken av kvensk språk i samfunnet.

Formålsparagrafen til Kainun institutti

Kvensk institutt definerer følgende som instituttets overordnede mål:

  1. Kvensk språk og kultur skal bli synlig og anerkjent både blant den kvenske minoriteten selv og i den norske allmennheten.
  2. Oppnå tospråklighet, også blant yngre generasjoner i de kvenske kjerneområder.
  3. Kvensk språk og kultur skal bli et aktivum og en ressurs både for enkeltindivider og samfunnet.