Kvensk språkreir i barnehager

Kvensk språkreir er et samarbeid mellom Norske kveners forbund, Porsanger Kommune, Universitetet i Tromsø og Kvensk institutt. Vi ønsker å tilby muligheten for barn å lære kvensk språk i kvensk språkreir.

Språkreir er en språkopplæringsmetode for familier som vil gi sine barn mulighet til å få en funksjonell tospråklighet i norsk og i kvensk. Metoden ble utviklet på New Zealand i 1982 blant Maoriene, men den har spredd seg til andre områder, bl. a. til Norge, Canada, Finland, Sverige og Russland. Språkreir har funnet en mest optimalisk måte i alle språksamfunnene, og her i Porsanger skal det bli utvikles videre sammen med Kvensk Institutt, lokale Kven-foreninger, kommunen og familier som vil delta prosjektet. Vi håper at det etter hvert vil kunne tilbys til flere kommuner.

 • Språkreir er et barnehagetilbud for barn fra språklige minoriteter.
 • Språkreirspråket er den språklige minoritetens språk.
 • Språkreirspråket læres i praksis ved at det brukes i alle situasjoner.
 • Språkreir skal styrke barnets tilknytning til lokal kultur, historie og identitet.
 • Språkreir gir gode muntlige kunnskaper i minoritetsspråket til barna.
 • Språkreir øker språklig bevissthet.
 • I språkreir oppnår barna positiv innstilling til andre språk og kulturer.

Kvensk institutts tilbud:

 • Kursing om språkreir for barnehageansatte, foreldrene og kvensk språkforbilder
 • Kvensk språkkurs for foreldrene og personalet
 • Veiledning og støtte til foreldrene som vil gi muligheten til barna sine å vokse opp med to (eller mer) språk
 • Kulturelle aktiviteter og workshoper med barna og foreldrene og barnehagepersonalet