Kvensk språk

Kvensk er et østersjøfinsk språk som er nært beslektet med meänkieli i Sverige og med nordfinske dialekter. Kvensk ble anerkjent som et eget språk i april 2005. Før dette hadde man en til dels hissig debatt om hvorvidt kvensk skulle oppfattes som et eget språk eller en nordfinsk randdialekt.

Det er flere grunner som lå til grunn for det politiske vedtaket:

  • Kvensk snakkes utenfor Finlands grenser
  • Språket har en lang historie utenfor Finlands grenser
  • Riksfinsk og kvensk har utviklet seg i forskjellige retninger
  • En finlender og en kven kan ha problemer med å forstå hverandre

Alle språk utvikler seg, enten vi vil det eller ikke, og to nærliggende språk kan utvikle seg i forskjellige retninger.

De kvenske dialektene utviklet seg i en lang periode mer eller mindre uavhengig av språkutviklingen som skjedde i Finland og til slutt var forskjellene såpass store at man kunne snakke om forskjellige språk.

Parallelltekstene nedenfor belyser den språklige avstanden mellom børselvkvensk og standardfinsk i dag

Parallelltekst på børselvkvensk og standardfinsk

Jussa ja Soffi lähđethiin kävelehän pounuista hillamaata, jänkänranttaa vestaspäin. Heiđän vasemalla näkyi Kolmihaaraisenkurun ithäänkäänttyvä haara. Se paikka oli heile tunnettu. Mutta sinne het ei menheet. Het kävelthiin järvenranttaa ojuksheen saakka, josta jänkkä jatkui pounuisena ja lamuna.

Jänkän läpi huilais ojaki, joka paikoittain oli vielä syväki.

Jussa ja Soffi lähtivät kävelemään mättäistä hillamaata pitkin, jängänreunaa länteen päin. Heidän vasemmalla näkyi Kolmihaaraisenkurun itään kääntyvä haara. Se paikka oli heille tuttu. Mutta sinne he eivät menneet. He kävelivät järven rantaa joensuulle asti, josta jänkä jatkui mättäisenä ja laajana.

Jängän läpi kulki puro, joka paikoittain oli vielä syväkin.

(Alf Nilsen-Børsskog, Aittiruto s 95)

Dette betyr ikke at kvener og finlendere ikke kan forstå hverandre. Det største hinderet for forståelse mellom finlendere og kvener i dag, angår ordforråd knyttet til moderne liv og samfunn. Der finlenderne har egne termer for å beskrive for eksempel det politiske liv, har kvenene gjerne lånt disse ordene fra norsk.

Norsk

søknad
regjering
departement
værmelding

Kvensk

sööknaadi
rejeerinki
departementti
väärmellinki

Finsk

hakemus
hallitus
ministeriö
säätiedotus

Under artikkelen om Dialektprøver finner du korte teksteksempler fra flere kvenske dialekter.

Se også

[ux_pages parent='0' columns='4' image_height='75%' image_size='large' text_align='center']