Category Archives: Kvensk

Putaattifesti 18.10. päättäät fiinin prosektin Pyssyjoven kassuutussentterin kanssa

Kainun instituutti ja Pyssyjoven kassuutussentteri olhaan tultu valmhiiksi yhtheistyöprosektin Putaattimaa kanssa. Putaattiprosektin tarkotus oli opettaat lastentarhaanlapsile ja oppilhaile kassuutussentterissä kväänin kieltä ja kulttuurii praktiilisen työtelyn kautta, jossa kassuutethaan putaattiita ja muitakii syötävvii kasvui niin ko hernheitä ja kukkii. Kielen opetuksesa oon käytetty learning by doing-metoodia ja se oon kans johtanu kreatiiviishiin luomuksiin, kuten putaattimaan kyltteihin(…)

Kainun institutti oon alkanu kookkoomhaan tiettoo villa- ja vääväysperintheestä

Kainun institutti ja yhtheistyöpartnerit oon alkanheet työtelemhään prosektissa jossa kovothaan tiettoo villa- ja vääväysperintheestä Finmarkussa ja olletikki Porsangissa. Prosektin tarkoitus oon ottaat vaarin kvääniin, saamelaisten ja ruijalaisten kulttuuriperinöstä: Perintötieto: Villa ja vääväys Finmarkussa/Porsangissa. Yhtheistyöpartnerit prosektissa oon RiddoDuottarMuseat, Porsanger Husflidslag ja Norges Husflidslag. Porsangissa oon ollu tunnettuu jo monen sukupolven aijan ette merisaamelaiset, kvääniin ja norjalaiset(…)

Nettisanakirja oon nyt kvääniksi

Kaikki kväänin nettisanakirjan knapit ja ylikirjoitukset oon kauvoin olheet suomeksi, mutta oon nyt kans käänetty kvääniksi. Nettisanakirjassa oon lisäksi grammatikaalinen analysaattori, tekstikorpus ja oikaisemaprogrami. Nettisanakirjan tehthiin vuona 2013 ja pohjana oli Eira Söderholmin ja Terje Aronsenin materiaalit. Silloin siinä oli noin 3500 sannaa ja nyt oon yli 10 000 sannaa. Lissää informasuunii saapi ko ottaa(…)

Hyvvää kessää!

Met feiraama kessää 1.-31.7.2022. Saatat sauttaat meät telefoonista 78 48 10 10 ja epostila post(a)kvenskinstitutt.no. Halluutko tiettäät enämen kvääniistä? Institutissa ja Kväänikartanolla saatat käyä mukan arkisin klo 8-15.30. ♦ Kesänäyttely «Met olema ja tulema olemhaan – Kväänit Porsangissa / Vi er kommet for å bli – Kvener i Porsanger» https://www.kvenskinstitutt.no/2022/05/31/kvener-i-porsanger-utstilling-23-05-30-10-2022-i-borselv/ ♦ Ääninäyttely «Meän äänet» https://www.kvenskinstitutt.no/om-kainun-institutti/prosjekter-seminarer-og-utstillinger/lydutstilling-meidan-aanet/(…)

Kväänit Porsangissa -näyttely 23.05.-30.10.2022

«Met olema ja tulema olemhaan – Kväänit Porsangissa / Vi er kommet for å bli – Kvener i Porsanger» oon nykyaijandokumentasuuni- ja näyttelyprosekti jossa esitelhään 25 persoonaa keilä oon yhtheys kväänin kielheen ja kulttuurhiin. Het kaikki oon kväänit kekkä asuthaan Porsangissa eli kenelä oon sukuyhtheys Porsankhiin. Dokumentasuunin oon laitettu portrettikuvista, puhutteluista ja näyttelyfilmistä ”Kaunhiimat sanat –(…)

Met hajema kulttuurityöteliijää 100% virkhaan

Kvääniitten kulttuurhiin oon vaikuttannu se, ette häyttyy itte tulla toimheen sillä mitä ittelä oon ja ette itte produseerata sen mitä tarvittee. Ja se oon ollu niin 1900-luvun puolivälhiin saakka muun myötä näitten avula: maapruuki, jahti, kalanpyytö, luontaishushollinki, käsityö, rakentamatapa, produksuuni ja työkalluin ja rakenusmateriaaliitten pito. Sillä ette luot uuesti, dokumenteeraat ja tehet materiaalisen kulttuurin näkkyyväksi,(…)

Egil Sundelin oon uuen kielitingan johtaaja

Uusi kväänin kielitinka oon alkanu työhön ja se aikkoo fokuseerata terminologiin eistämisheen ja kommunikasjuunhiin. Kväänin kielitingan valithaan neljeksi vuoeksi kerrala. Kuka hyvänsä saattaa ehottaat kielitinkhaan jäseniitä, mutta Kainun institutin styyri päättää kekkä oon uuet jäsenet. Kielitinka hunteeraa kieliassiin pääle ja het päätethään ylheisten kväänin kielen normiista. Het oon kans myötä ko kehitethään ja laitethaan uutta(…)