Category Archives: Kvensk

Praatima kväänii -kielikafea – digitale språkkafeer på kvensk

De som lærer seg kvensk, mangler fortsatt steder og kontakter hvor de kan øve og bruke kvensk i trygge omgivelser. Derfor ønsker Kvensk institutt å etablere et lavterskeltilbud med digitale språkkafeer der alle kan delta på en læringsarena og vedlikeholde sine språkkunnskaper. Språkkafeer gir også en fin mulighet til å lære nye kvenske ord og(…)

BlimE-laulu ja tansi kvääniksi

Monet lapset ja nuoret oon oottanheet kovasti ette het saavat kuula ja tansata kvääninkielisen BlimE-laulun Mie lennän tänä vuona. Ja nyt se käypi laihiin! Kainun institutti oon pelanu sisäle Mie lennän -laulun yhtheistyössä Teatterilasten ja Valmis, válmmaš, gå! –joukon kans. Yli 40 lasta ja nuorta oon ollu myötä prosektissa. Kainun institutila oon halu kiittäät kaikkii(…)

Kielitruisku lapsiperheile Tromssassa

Tromssan kvääniseura ja Kainun institutti kuttuuvat tromssalaiset lapsiperheet kielitruiskhuun sunnuntaina 29. oktooperikuuta kl 12.00–13.30. Kielitruiskun piethään Norjan arktisessa universiteettimuseumissa. Lapset oppiivat kielitruiskussa kväänin kieltä leikin ja toiminan avula. Het ei tarvitte osata kieltä ko het tulleevat kielitruiskhuun. Lapset oon myötä kielitruiskussa yhessä raavhaitten, opettaajiitten ja kieliesikuvitten kans. Raavhaat oon myötä aktiviteetiissa yhessä lasten kans. Het(…)

Uutissii lapsile kvääniksi

Aftenposten Junior kirjoitti varhemin tänä vuona Villenistä. Hän oppii kväänin kieltä ja toivoo, ette Aftenposten, NRK ja kans muut nostettais kväänin kielen paremin framile. Nyt oon hänelä ja kaikila muilaki maholisuus lukkeet kvääninkielissii artikkeliita Aftenposten Juniorissa. Kainun institutti ja Aftenposten oon alkanheet prosektin, jossa institutti käänttää Aftenposten Juniorile tekstii kolmen vuoen aijan. Se oon maholista(…)

Muistosanat Mervi Anneli Haavistolle

Se oon ollu suuri suru ottaat vasthaan sanoman Mervin poismenosta. Mervi oli syntyny 5. septemperikuuta 1971 Lammila Suomessa. Mervi alkoi työtelemhään Kainun institutissa vuona 2007. Hänelä oli koulutus taitheissa, graafisessa designissa ja saamen kielessä ja kulttuurissa, ja hän oli ollu työssä kans Anarâš- aviisissa, Saamelaismuseo Siidassa, Áššu-aviisissa ja Yle Sámi radiossa. Mervilä oli Kainun institutissa(…)

Kainun institutin kesänäyttely oon ”Tuulessa” 

Tervettulemaa näyttelyn aukaisemisheen Kainun institutissa 12. juunikuuta kello 18.00! Kväänin kieli ja kulttuuri oon tuulessa. Tässä kväänin vitaliseeraamisprosessissa kuplii elämää niin kväänin musikin, kväänin käsityön ja kväänin teatterin sisälä. Kväänit otethaan näkyvämppää roolii kulttuuri- ja elämäkeinoelämässä. Tähelissii assiita otethaan framile; norjalaistaminen, ketä kväänit oon tääpänä ja kunka kväänin kulttuurii ilmaisthaan tääpänä. Näitä makupalloi esitelhään siirtonäyttelyssä Tuulessa – I vinden. (…)

Kainun institutti kuttuu feiraamhaan vaimoinpäivää

Kainun institutti – Kvensk institutt kuttuu feiraamhaan vaimoinpäivää 8. marsikuuta klo 12-15. Met serveeraamme kaffii ja kakkoi, ja kaffijuustoo. Se oon myös pellii ja aktiviteettii, joista saa hyvvii kväänipalkintoi. Päivän teema oon kväänivaimo ja hänen osa ja merkitys paikallisyhteisössä ennen ja nyt. Näyttely Finmarkun monenkirjaava käsityö – Villa- ja vääväystradisuunit, joka oon esilä Pyssyjovessa muistellee(…)

Kainun institutti oon alkanu kookkoomhaan tiettoo villa- ja vääväysperintheestä

Kainun institutti ja yhtheistyöpartnerit oon alkanheet työtelemhään prosektissa jossa kovothaan tiettoo villa- ja vääväysperintheestä Finmarkussa ja olletikki Porsangissa. Prosektin tarkoitus oon ottaat vaarin kvääniin, saamelaisten ja ruijalaisten kulttuuriperinöstä: Perintötieto: Villa ja vääväys Finmarkussa/Porsangissa. Yhtheistyöpartnerit prosektissa oon RiddoDuottarMuseat, Porsanger Husflidslag ja Norges Husflidslag. Porsangissa oon ollu tunnettuu jo monen sukupolven aijan ette merisaamelaiset, kvääniin ja norjalaiset(…)

Nettisanakirja oon nyt kvääniksi

Kaikki kväänin nettisanakirjan knapit ja ylikirjoitukset oon kauvoin olheet suomeksi, mutta oon nyt kans käänetty kvääniksi. Nettisanakirjassa oon lisäksi grammatikaalinen analysaattori, tekstikorpus ja oikaisemaprogrami. Nettisanakirjan tehthiin vuona 2013 ja pohjana oli Eira Söderholmin ja Terje Aronsenin materiaalit. Silloin siinä oli noin 3500 sannaa ja nyt oon yli 10 000 sannaa. Lissää informasuunii saapi ko ottaa(…)