Monthly Archives: august 2019

En ny kvensk barnebok skal gis ut

Velkommen til boklansering av Linus kaottaa Karhu Rievun27.8. kl. 18 på Porsanger bibliotek! Margrete og Frida fra Lasten lauluroikka synger Trygg Jakola forteller om kvensk barnelitteratur og intervjuer forfatter Anna-Kaisa Räisänen og illustratør Christina Gjertsen Anna-Kaisa Räisänen leser fra boken Linus kaottaa Karhu Rievun og Christina Gjertsen viser bilder Linus og Karhu Riepu skal dra sammen(…)

Ensimäinen lastenkirja missä teksti oon tyhä kväänikielelä

Tervettulemaa kirjan Linus kaottaa Karhu Rievunlanseerinkhiin jonka piethään 27.8. klo 18 Porsangin biblioteekissa! Margrete ja Frida Lasten lauluroikasta laulethaan Trygg Jakola muistelee kväänin lastenlitteratyyristä ja praattii kirjailiija Anna-Kaisa Räisäsen ja illustratööri Christina Gjertsenin kans Anna-Kaisa Räisänen lukkee kirjasta Linus kaottaa Karhu Rievunja Christina Gjertsen näyttää kuvvii Linus ja Karhu Riepu aijothaan mennä syntymäpäiväfästhiin. Het ei ole yhenmieliset(…)