Monthly Archives: november 2019

Vi ber om innspill på medlemmer til Kielitinka – Språktinget

Til språktinget skal det løpet av februar 2020 velges nye medlemmer. I dag består Kvensk språkting av fem medlemmer, fordelt fra følgende geografiske områder: Leder Trygg Jakola, Vestre-Jakobselv Nestleder Nora Ollila, Skibotn og Tromsø Medlem Asveig Hasselberg, Nordreisa Medlem Egil Sundelin, Skallelv og Alta Medlem Kyrre Isaksen, Lakselv Styret ved Kvensk institutt har i sak(…)