Monthly Archives: april 2023

KI gir ut et mønsterark og syveiledning til “riukkulakki”

I 2022 gjennomførte Kainun institutti – Kvensk institutt et prosjekt med å samle inn ull- og vevtradisjoner. Under innsamlings- og dokumentasjonsdelen ble det funnet tre eksemplarer av den gamle tradisjonelle kvenske kvinneluen “riukkulakki” i Porsanger og luene ble en del av utstillingen “Finnmarks mangfoldige husflid – Ull- og vevtradisjoner”. Utstillingen i sin helhet har startet(…)