Monthly Archives: mars 2022

Riinakaisa Laitila begynner som kulturarbeider på KI

Riinakaisa Laitila har FM i kunsthistorie og studier i kulturteknologi og museologi på universitetsnivå. Hun har jobbet som museumskonservator de siste 15 årene, 10 siste år i det trekulturelle Porsanger på Porsanger museum. Hun kjenner godt samisk og kvensk kulturhistorie og bygningsvern i Nord-Norge. Riinakaisa gleder seg å dokumentere, fremme og formidle den rike og(…)