Monthly Archives: juli 2019

Blir utreder i sekretariatet

Anna-Kaisa Räisänen (39) blir utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sekretariatet blir dermed fire personer fra august 2019. Räisänen jobber som faglig ansvarlig ved Kvensk institutt i Børselv. Hun er i ferd med å avslutte sin doktorgrad om kvensk språk ved Universitetet i Oulu. Räisänen har lang erfaring med kvensk språk- og kulturarbeid. Hun(…)

Selvittääjä sekretariaatthiin

Anna-Kaisa Räisäsestä (39) tullee selvittääjä Tottuuen- ja sovinonkommisjuunhiin. Sekretariaatissa oon työssä aukustikuusta 2019 alkkain sitte nelje persuunaa. Räisänen oon työssä faakilisena velvolisena Kainun institutissa Pyssyjovessa. Hän tekkee kans hänen tohtoringraadin työtä kväänin kielestä Oulun universiteetissä. Räisäsellä oon pitkä kokemus työstä kväänin kielen ja kulttuurin kans. Hän oon justhiin nyt työtelemässä musikkiprosjektin ”Elävät ja elläimet» kans(…)