Monthly Archives: juli 2021

Vi søker kulturarbeider i 100% stilling

Kvenenes kultur har i stor grad vært preget av selvberging fram til midten av 19-hundretallet gjennom landbruk, fangst og fiske, naturalhusholdning, håndarbeid, håndverk, byggeskikk og produksjon og bruk av redskaper og byggematerialer. Ved å gjenskape, dokumentere og synliggjøre den materielle kulturen vil den materielle delen revitalisere den immaterielle kulturarven på en god måte. Materiell kultur(…)