Monthly Archives: oktober 2022

Potetfesten 18.10. avslutter et fint prosjekt med oppvekstsenter i Børselv 

Kvensk institutt og Børselv oppvekstsenter har gjennomført et samarbeidsprosjekt om Putaattimaa/Potetland.  Formålet med potetprosjekt var å lære elevene om kvensk språk- og kultur gjennom praktisk arbeid med dyrking av poteter og andre spiselige vekster som erter og blomster. Språkopplæring har basert på seg learning by doing -metode og har også resultert i kreative oppfinnelser i form(…)

Kainun institutti oon alkanu kookkoomhaan tiettoo villa- ja vääväysperintheestä

Kainun institutti ja yhtheistyöpartnerit oon alkanheet työtelemhään prosektissa jossa kovothaan tiettoo villa- ja vääväysperintheestä Finmarkussa ja olletikki Porsangissa. Prosektin tarkoitus oon ottaat vaarin kvääniin, saamelaisten ja ruijalaisten kulttuuriperinöstä: Perintötieto: Villa ja vääväys Finmarkussa/Porsangissa. Yhtheistyöpartnerit prosektissa oon RiddoDuottarMuseat, Porsanger Husflidslag ja Norges Husflidslag. Porsangissa oon ollu tunnettuu jo monen sukupolven aijan ette merisaamelaiset, kvääniin ja norjalaiset(…)

Kvensk institutt har satt i gang et prosjekt for å samle inn ull- og vevingstradisjoner

Kvensk institutt med samarbeidspartnere har satt i gang et prosjekt om å samle inn ull- og vevingstradisjoner i Finnmark, med fokus i Porsanger. Prosjektets mål er ivaretakelse av den kvenske, samiske og norske kulturarven: Tradisjonskunnskap: Ull og veving i Finnmark/Porsanger. Samarbeidspartnere i prosjektet er RiddoDuottarMuseat, Porsanger Husflidslag og Norges Husflidslag.  Kunsten å veve grener, matter,(…)