Monthly Archives: november 2021

Kartlegging av meänkieli og kvensk viser en akutt situasjon

Interreg-finansiert prosjekt «Samarbetsplattform för minoritetsspråk i Nordkalotten», et samarbeid mellom Övertorneå kommune, Kvensk institutt og Uleåborg universitet er sluttført. Prosjektet har resultert i kartleggende rapporter om oversettersituasjonen og i en utviklingsplan for en oversetterutdanning i meänkieli og kvensk. Disse publiseres i dag på www.kieliarena.com/publikationer. Kartleggingsrapportene viser tydelig utfordringer og anbefalinger i begge land: situasjonen er akutt fra et(…)