Monthly Archives: februar 2023

Kvensk institutt inviterer til feiring av kvinnedagen

Kainun institutti – Kvensk institutt inviterer til feiring av kvinnedagen i Børselv onsdag 8. mars kl. 12-15. Vi serverer kaffe og kaker, og selvfølgelig kaffeost. Det blir også spill og aktiviteter, med fine kvenske premier. Dagens tema er kvensk kvinne og hennes rolle og betydning i lokal samfunnet før og nå. Utstilligen Finnmarks mangfoldige husflid(…)

Kainun institutti kuttuu feiraamhaan vaimoinpäivää

Kainun institutti – Kvensk institutt kuttuu feiraamhaan vaimoinpäivää 8. marsikuuta klo 12-15. Met serveeraamme kaffii ja kakkoi, ja kaffijuustoo. Se oon myös pellii ja aktiviteettii, joista saa hyvvii kväänipalkintoi. Päivän teema oon kväänivaimo ja hänen osa ja merkitys paikallisyhteisössä ennen ja nyt. Näyttely Finmarkun monenkirjaava käsityö – Villa- ja vääväystradisuunit, joka oon esilä Pyssyjovessa muistellee(…)

Kvensk språkdusj for førskolebarn

Tromsø kvenforening og Kvensk institutt arrangerer årets andre språkdusj for førskolebarn søndag 26. februar kl. 11-13.00 i museumshallen på Norges arktiske universitetsmuseum. Det kreves ikke påmelding for å delta! Språkdusj er en «lettere» form for språkundervisning til barn som ikke nødvendigvis har tidligere kunnskaper i et minoritetsspråk, i dette tilfellet kvensk. Språkdusjene holdes av Mari(…)