Monthly Archives: mai 2023

Smedkurs i Børselv

Smedkurs på Kventunet torsdag 29. juni – lørdag 1. juli. Det arrangeres nytt kurs i smiing av jern tilsvarende kurset under Kipparifestivalen i fjor. Kursholder er supersmed Hans Erik Olsen fra Nord-Troms museum, som holder den tradisjonelle smedkunsten i hevd. Under kurset lærer man å smi komponenter som spiker og enkle smijernskomponenter samtidig som man(…)

Inviterer til lyttedugnad

Kainun institutti – Kvensk institutt, Porsanger museum og Porsanger kvenske språksenter deltar i kampanjer «Norge Lytter» og «Vi lytter». En scenisk høytlesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport 1.-2. juni Kainun institutti – Kvensk institutt, Porsanger museum og Porsanger kvenske språksenter inviterer lokalbefolkningen i Lakselv og Børselv til lyttedugnad når Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport skal leses høyt.(…)

Digitalt nybegynnerkurs i kvensk

Kainun institutti – Kvensk institutt vil tilby et digitalt kurs i kvensk for nybegynnere 5.9.–7.11.2023 (10 timer). Ingen forhåndskunnskaper trenges. Undervisning på tirsdager kl. 18-19. Lenken til opptak av undervisningen sendes til deltakere i etterkant. Kurset er gratis og nærmere informasjon sendes i løpet av august. Frist for påmelding: 21.8.2023. Påmelding og mer informasjon: Mari(…)