Digitalt nybegynnerkurs i kvensk

Kainun institutti – Kvensk institutt vil tilby et digitalt kurs i kvensk for nybegynnere 5.9.–7.11.2023 (10 timer). Ingen forhåndskunnskaper trenges. Undervisning på tirsdager kl. 18-19. Lenken til opptak av undervisningen sendes til deltakere i etterkant.

Kurset er gratis og nærmere informasjon sendes i løpet av august. Frist for påmelding: 21.8.2023.

Påmelding og mer informasjon:

Mari Keränen
språk- og kulturmedarbeider
Tel. 9601 9791
E-post mari.keranen@kvenskinstitutt.no