Monthly Archives: april 2022

Kvensk vår – kvensk skrivekonkurranse arrangeres for andre gang

Norske kveners forbund – Ruijan Kvääniliitto, Kainun institutti – Kvensk institutt, Ruija Forlag og Ruijan Kaiku inviterer til kvensk skrivekonkurranse.. – Denne gangen er temaet for konkurransen «Kvensk vår», opplyser Erlend Skjetne i Ruija Forlag. Bidragene skal være kortprosa. – Det vil si novelle, essay eller dikt. Tekstene kan skrives på kvensk, norsk eller på(…)

Udir: Tilskot til læremiddel i kvensk og finsk som andrespråk

Læremiddel til læreplanen i kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01-01) har ei øyremerkt pott. I 2022 vil Udir gje inntil 2,5 millionar kronar til slike prosjekt. Udir prioriterer læremiddel som er: tilpassa 8.-10. trinn laga for begge språk Prosjekt for andre trinn og/eller med innhald på berre eit språk vil vere støtteberettiga, men har lågare(…)